Company Logo


Uwaga

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sptopczewo.wyszki.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-02

 

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego:

 

Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie ul. Szkolna 2 Topczewo, 17-132 Wyszki

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

 

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje sporządzono dnia: 09-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.

 

Kontakt i informacje zwrotne:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

osoba kontaktowa: Andrzej Karpiesiuk

adres e-mail: sptopczewo@wyszki.pl

numer telefonu: 85 737 12 14

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.