Company Logo


Uwaga

Samorząd Uczniowski

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  Szkolnego

szkoły podstawowej

im. ks. franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie         Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie - zarządy samorządów. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie poczynania.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • wykonanie szkolnej gazetki,
 • organizowanie dyskotek szkolnych,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,
 • monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
 • reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę,
 • pomoc uczniom w nauce,
 • organizacja zebrań


CELE OGÓLNE

 • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych, literackich.

Plan pracy "Samorządu Szkolnego" poprawia jakość pracy całej szkoły

 w wielu aspektach:

 • porządkuje zadania organizowania życia szkolnego,
 • zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego,
 • opracowania statutu szkolnego,
 • profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, zabawy i sportu,
 • zaznajamia się z przepisami dotyczącymi praw człowieka
 •  i obywatela,
 • nawiązuje i buduje kontakty ze społecznością lokalną.

 

Próba demokracji – Wybory do Samorządu Szkolnego 2017/2018

Dnia 26.09.2017 odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego. Uczniowie klas IV-VII z radością przybywali do urny i oddawali głos na swego ulubionego kandydata. Nad uczciwością głosowania czuwała Komisja w składzie:
Matczenia Daria
Boguszewska Klaudia
Łuczaj Aleksandra
Marczuk Daria
Poniatowska Natalia

Najwięcej głosów uzyskał Dawid Kardaszewicz, który został przewodniczącym samorządu, zastępcą Natalia Karpiesiuk.
Członkowie to:
Łuczaj Wojciech
Ostrowski Sebastian
Wyszkowska Aleksandra
Dziemian Karolina
Olejnik Daria
Wyszkowska Julia

                                                                                                     Barbara Ryszt

        

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.