Company Logo


Uwaga

2 listopada 2020

Dzień 2 listopada 2020 r. (Dzień Zaduszny) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnch w naszej szkole, w tym także zajęć prowadzonych zdalnie.
W tym dniu szkoła jest nieczynna.

Informacje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasach IV - VIII

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

23.10.2020

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia z art. 30b (COVID-19) (22.10.2020)
Uzasadnienie​_do​_nowelizacji​_rozporządzenia​_z​_art​_30b​_(COVID-19)​_(22102020).pdf0.19MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

 

 

Konkurs matematyczny

Link do przedmiotu - Matematyka:
Dodatkowa instrukcja w załączeniu dla ucznia w postaci czytelnego dokumentu z ilustracjami znajduje się w załączniku tej wiadomości.
Konkursy można rozpocząć: 20-10-2020 r. - matematyka - od godz. 8.00 do 16:00
 

Konkurs z języka angielskiego

Dzień dobry,
poniżej znajdują się linki do konkursów Multitest 2020 dla szkoły Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie z przedmiotów:
Link do przedmiotu - Język angielski:
 
 
Instrukcja dla ucznia:
 
1. Kliknij w otrzymany od nauczyciela link do konkursu lub skopiuj go do przeglądarki internetowej.
2. Znajdziesz się na stronie powitalnej konkursu z podaną datą i godziną rozpoczęcia testu.
3. W przypadku pojawienia się problemów technicznych, zadzwoń pod numer telefonu: 22 509-80-40.
4. 21 pażdziernika 2020 roku na stronie powitalnej aktywny będzie przycisk „Rozpocznij test”:
• dla konkursu Multitest 2020 z języka angielskiego – od godziny 8:00 do 16:00
• dla konkursu Multitest 2020 z fizyki – od godziny 8:00 do 16:00
5. Po kliknięciu „Rozpocznij test” pojawi się strona, na której należy wpisać imię i nazwisko. Wpisz z klawiatury swoje imię i nazwisko. Wielkość liter nie ma znaczenia. Kliknij w przycisk „Zatwierdź imię i nazwisko”.
6. Jeśli zauważysz błąd w imieniu lub nazwisku możesz jeszcze wprowadzić zmianę klikając na przycisk „Popraw dane”. Cofniesz się do strony, gdzie ponownie wpiszesz swoje imię i nazwisko.
7. Jeśli nie musisz nic poprawiać, na obecnej stronie dokonasz wyboru klasy konkursu, w której bierzesz udział. Aby to zrobić, kliknij na listę rozwijaną „Wybierz klasę” i zaznacz odpowiedną klasę.
8. Po wyborze klasy kliknij „Zatwierdź klasę”. Pokazane zostanie wpisane przez Ciebie imię i nazwisko, tytuł konkursu, do której przystępujesz oraz wybrana klasa. Gdybyś zauważył pomyłkę w wyborze klasy, możesz ją poprawić klikając w przycisk „Popraw dane”. Cofniesz się wtedy do miejsca, gdzie ponownie należy wpisać imię i nazwisko.
9. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk „Przejdź do rozwiązywania testu”.
10. Pojawi się okno z limitem czasu oraz przycisk „Rozwiązuję test”.
11. Po kliknięciu w przycisk „Rozwiązuję test” pojawi się informacja o limicie czasu. Po przyciśnięciu „Rozpocznij test” czas testu zacznie płynąć.
12. Pamiętaj, że podczas wypełniania testu nie możesz wychodzić z aplikacji z testem.
13. Test konkursowy składa się z 26 pytań i podanych do nich 4 wariantów odpowiedzi (A, B, C, D). Prawidłowych odpowiedzi może być jedna, dwie, trzy, cztery lub żadna. Masz także możliwość wyboru opcji E i wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie nie uzyskując, ale też nie tracąc punktów.
14. Swoje odpowiedzi zaznaczasz poprzez kliknięcie w biały kwadracik przed odpowiedziami A, B, C, D, E.
15. Jeśli chcesz przejść do następnego pytania, kliknij przycisk „Następne pytanie” lub korzystaj z wyboru numerów pytań z prawego menu.
16. Menu po prawej stronie pozwala na nawigację po teście. Masz tutaj możliwość wybrania dowolnego pytania z testu.
17. Jeśli udzieliłeś odpowiedzi na dane pytanie, wówczas w prawym menu numer pytania stanie się do połowy szary. Jeżeli nie udzieliłeś odpowiedzi na pytanie, numer pytania pozostaje biały. Dzięki temu masz możliwość łatwego powrotu do pytań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi.
18. Jeśli chcesz zakończyć test mimo pozostałego czasu, wybierz z prawego menu „Zakończ test”.
19. Zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem rozwiązania Twojego testu.
20. Z tego miejsca, pod warunkiem, że masz jeszcze czas, możesz powrócić jeszcze do testu i uzupełnić odpowiedzi. Możesz także ostatecznie zakończyć test wybierając przycisk „Ostatecznie zakończ test”.
21. Po przyciśnięciu „Ostatecznie zakończ test” pojawi się okno informujące, że jeśli potwierdzisz wybór, nie będziesz już mógł wprowadzić zmian, a Twoje odpowiedzi automatycznie zostaną wysłane do organizatora.
22. Jeśli skończy się czas podczas rozwiązywania przez Ciebie testu, wówczas system przeniesie Ciebie do strony podsumowującej, a udzielone przez Ciebie odpowiedzi automatycznie zostaną wysłane do organizatora.
 
Życzymy powodzenia!

Ogłoszenie 12-10-2020

Drodzy uczniowie

Od poniedziałku 12-10-2020 r. wznawiamy zajęcia edukacyjne w szkole, po przerwie spowodowanej kwarantanną. Godziny przywozów uczniów do szkoły jak przed kwarantanną. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w całym kraju zaleceń związanych z pandemią COVID 19.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MENNasze wiadomości

feed-image Feed Entries

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.